Överlägg

Mobil och SMS

Mobil och SMS är förstås starkt naturligt sammanlänkade. Men det går att skicka SMS från datorer också. Faktum är att det första SMS:et någonsin skickades via Vodafones GSM-nät (Groupe Spécial Mobile) den 3 december 1992. Meddelandet löd, kort och gott, ”Merry Christmas” och kom från en persondator (PC) och gick till en mobiltelefon.

SMS var utformat för GSM (användning av SIM-kort började) men används numera också i 3-, 4- och 5G-nätverk. I början var användningen av SMS sparsam, mest för att operatörerna inte hittat ett säkert betalningssätt. Det framgår av antalet skickade meddelanden per användare och månad 1995: 0,4 stycken. Detta har sedan alla problem lösts ökat markant under åren: 2000 sändes 17 miljarder meddelanden, 2010 6,1 biljoner (!) meddelanden och 2018 över 28 biljoner!

Men – SMS används inte i lika hög utsträckning som det gjordes under exempelvis rekordåret 2011. Det går inte att sticka under stol med. Under rekordåret skickades inte mindre än 18 (!) miljarder meddelanden av oss svenskar. Detta har, som sagt, minskat rejält under åren som har följt. Själva tekniken är dock långt ifrån död och begraven. Den kanske viktigaste förklaringen till detta stavas: Flexibilitet!

Meddelanden kan skickas oavsett om mottagaren har en iPhone, Android eller till och med någon typ av gammal telefon. Det spelar heller inte någon roll vilken operatör mottagaren har. Man behöver inte ladda ned några appar. Faktum är att du inte ens behöver en internetuppkoppling för att skicka ditt meddelande! Det är dessa faktorer som fortsatt gör SMS-tekniken användbar.